Agenda

Groepen

De groepsverdeling schooljaar 2017-2018

Groep 1 / 2 en 3

Groep 1-2A

Dorine Hofman  Maandag en dinsdag
Francé Meuldijk Woensdag, donderdag en vrijdag

Groep 1- 2B Yvonne Hofstede Maandag, dinsdag en vrijdag
Melissa Bouchez Woensdag en donderdag

Groep 3 Jacqueline Duijvestijn Maandag, dinsdag, woensdag (om de week)
Karin Los Woensdag (om de week), donderdag en vrijdag

• Nollie van Uden, tot nu toe groepsleerkracht 1 / 2, staat niet meer als eindverantwoordelijk voor een groep. Wel zal zij extra ondersteuning bieden en zal zij, als het mogelijk is, vervangen bij afwezigheid van een leerkracht.
• De onderbouwgang is geheel voor deze groepen
• De groepen hebben ieder twee “eigen” leerkrachten, waar de kinderen starten en eindigen. Die leerkrachten zijn ook het aanspreekpunt voor ouders.
• Francé, Melissa en Yvonne werken enkele dagen extra en kunnen vervangen indien nodig.
• Er is een onderwijsassistente voor alle ochtenden.

Groep 4 en 5

Groep 4
Sascha Bos Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
Willie Buis Vrijdag

Groep 5

Marieke Rinzema Maandag, dinsdag, woensdag
Astrid Janssen Donderdag en vrijdag

• In groep 5 zijn er extra leerkrachten. Twee dagen zal Astrid ondersteunen en ook Willie ondersteunt een dag. Daarnaast zijn we nog bezig met een onderwijsassistente.
• Bij afwezigheid van een leerkracht kunnen zij ook vervangen, zodat er zoveel mogelijke bekende gezichten in de groepen blijven.
• Groep 5 zit in het lokaal met de vouwwand, waar groep 5 nu ook zit.
• Groep 4 zit in het lokaal van nu groep 3

Groep 6, 7 en 8

Groep 6 Lisette van Dijk Maandag, donderdag en vrijdag
Barbara de Vlaming Dinsdag en woensdag

Groep 7

Hester Hoondert Maandag, dinsdag, woensdag (om de week), donderdag en vrijdag

Jacqueline Duijvestijn Woensdag (om de week)

Groep 8 Miranda van der Star Maandag, donderdag en vrijdag 
Els de Bruijn Dinsdag en woensdag

• Groep 6 blijft in hetzelfde lokaal
• Groep 7 en 8 blijven in dezelfde ruimte
• De groepen hebben ieder twee “eigen” leerkrachten
• Barbara biedt op maandag extra ondersteuning of vervangt bij afwezigheid.