Parro Schoolapp

Parro Schoolapp

Op KC De Touwladder maken we gebruik van Parro:
dé app voor oudercommunicatie 3.0 !
Deze is gekoppeld aan ons goed beveiligde leerlingvolgsysteem.
Alléén ouders en leerkrachten van onze school hebben toegang tot deze app.
De leerkracht regelt, dat ouders een mail van Parro krijgen om deel te nemen aan deze app.

Het is fijn te merken, dat van álle kinderen er ouders zijn aangemeld.
Ook nieuwe ouders sluiten zich telkens snel aan.

De app heeft vele functies, zodat briefjes en e-mails minder nodig zijn.
Aan het begin van het schooljaar wordt de agenda gevuld !
(Vrije dagen vindt u ook op onze website!)

Heeft u vragen/hulp nodig?
Mail naar de helpdesk van Parro: support@parro.com
U wordt dan snel geholpen.

Meer informatie is te vinden op https://parro.education/ouders/

X