Overblijf

Overblijf

Alle kinderen eten met hun eigen leerkracht in de klas. De pauze van een half uur wordt voor de groepen 4 t/m 8 verzorgd door een pedagogisch medewerker van Gro-up samen met een overblijfmoeder. Om het een en ander goed te laten verlopen, hebben we samen met de kinderen gedragsregels opgesteld.

Het overblijven van groep 1 t/m 3 wordt door de eigen leerkrachten gedaan.

Op de tussen schoolse opvang wordt de pleinwachtcoördinatie, in samenwerking met Kindcentrum De Touwladder, uitgevoerd door Desiree vanuit Gro-up en Daniëlle, vrijwilligster/overblijfmoeder. In de handelswijze wordt aangesloten bij de Kanjertraining die op school wordt gehanteerd.

Voor het komend schooljaar zijn de bedragen vastgesteld op:

Overblijf groep 4 t/m 8:
€75 voor het 1e kind
€60 voor het 2e kind
€50 voor het 3e/4e kind

Gro-up
Spoorhaven 10-18
2651 AV Berkel en Rodenrijs
T 010-2862777
www.gro-up.nl 

website Pleinwacht
X