Kinderraad

 Als kind uniek

20 november is de Dag van de Rechten van het Kind.
Rond die tijd wordt altijd de nieuwe Kinderraad gekozen. In de groepen 6, 7 en 8  vinden voor die tijd verkiezingen plaats. Van elk van deze groepen worden 2 kinderen gekozen, die hun groep vertegenwoordigen dmv voor- en na-overleg in de klas.
De gekozen kinderen mogen met de directeur meepraten over zaken die op school zich afspelen.

Dit jaar zijn dat:
Aïcha en Winston uit groep 6
Desmond en Wida uit groep 7
Anna en Roberto uit groep 8

Deze kinderen willen zich graag inzetten om het voor alle kinderen op school leuk en leerzaam te maken. Ze hebben allen hun eigen motivatie om in de kinderraad te willen. Zo bespreken ze van alles: van een positieve sfeer (bv complimentendoos) tot aan de hygiëne van de kinderen in de toiletten.

De doelen die op hun actielijst van het afgelopen jaar waren:
-technieklessen
-EHBO voor kinderen
-biebboeken
-de nieuwbouw
-toiletten: ‘Hoe houden we het schoon met elkaar?’
-hondenpoep: ‘Zelfs de burgemeester is geweest om te kijken waar de anti-poepbordjes zijn geplaatst !’
-de overblijf: ‘Welke regels gelden er? Hoe gaat het?’
– buiten speelmateriaal: ‘Van het kledingbox-geld?’
-de Brede School activiteiten: ‘Er is een handtekeningenactie op touw gezet, omdat de subsidie steeds minder wordt.’

Deze nieuwe Kinderraad gaat uiteraard verder met de lopende punten, maar zullen ook nieuwe zaken op de agenda zetten.
We gaan vast nog veel van hen horen!

*Inmiddels weten we, dat ze milieu-onderwerpen aan hebben gesneden.
Punten als ‘waterverspilling’ en ‘afval scheiden’ zijn aan bod gekomen in de vergadering van januari 2022

kalender Kinderraad 2
X