School Maatschappelijk Werk

School Maatschappelijk Werk

Bij wie kunt u terecht?

Als u de indruk heeft dat het niet goed gaat met uw kind, kunt u hier natuurlijk zelf met uw kind over praten. U kunt stimuleren dat uw kind op school contact zoekt met iemand om de problemen te bespreken. Dit kan de leerkracht of de  intern begeleider zijn. De intern begeleider kan een leerling aanmelden bij het schoolmaatschappelijk werk. Een gesprek met een schoolmaatschappelijk werker kan goed helpen om vragen helder te krijgen. Zo kan uw kind in elk geval ook op school ondersteuning krijgen bij zijn of haar vraag.

Wat bieden wij?

Schoolformaat, onderdeel van Jeugdformaat, biedt schoolmaatschappelijk werk (SMW) in de regio Haaglanden. Het doel is om kinderen en jongeren te begeleiden, ondersteunen en eventueel te verwijzen, aansluitend bij de hulpvraag. Samen met u, school en de leerling bepalen wij welke vorm van hulp het best past. Samenwerken en het bieden van passende zorg, vormen de basis van onze inzet.

website plaatje school maatschappelijk werk

School Maatschappelijk Werker

Verbonden aan onze school 

Sinds mei 2020 ben ik, Marieke, verbonden aan KC De Touwladder. Al een aantal jaar ben ik werkzaam als school maatschappelijk werker en pluscoach bij Schoolformaat.

Werkwijze

Als schoolmaatschappelijk werker maak ik deel uit van het zorgteam van De Touwladder. Er is direct contact met de directie, intern begeleiders en onderwijzend personeel.
Ik kan uw kind ondersteunen bij problemen op emotioneel of sociaal gebied. Ik neem daarvoor altijd contact met u op. Ook kunt u zelf om een gesprek verzoeken of vragen om advies en informatie. De hulp is kortdurend (ongeveer vijf gesprekken) en kan bestaan uit:

  • Individuele begeleiding van het kind
  • Ondersteuning aan de ouders bij problemen rondom het kind
  • Indien nodig een verwijzing naar een andere organisatie

Vanuit een pilot van de gemeente geef ik een sociale vaardigheidstraining aan kleuters en sfeerlessen in een aantal klassen.

Iedere maand zal er een nieuwsbrief vanuit het school maatschappelijk werk worden gestuurd met onderwerpen die u als opvoeder zouden kunnen interesseren.

Op de maandag en dinsdag ben ik aanwezig op de Touwladder.
Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met mij op.

Marieke Spiering
06 46102644
werkdagen: ma-di-do (m.u.v. schoolvakanties)
m.spiering@schoolformaat.nl

website plaatje schoolmaatschappelijk 2

Klik hier om onze schoolgids te bekijken

X