Schooltijden

Lees alles over onze schooltijden

School met verlengde lestijden (Continurooster)
Alle kinderen eten met hun eigen leerkracht in de klas. De pauze van een half uur wordt verzorgd door een coördinator van Kern Kinderopvang samen met een aantal overblijfouders. Dit moet bekostigd worden. De kosten hiervoor zijn jaarlijks terug te vinden op de website.
Om het een en ander goed te laten verlopen, hebben we samen met de kinderen gedragsregels opgesteld.

Schooltijden
Maandag 08.45 – 15.00 uur
Dinsdag 08.45 – 15.00 uur
Woensdag 08.45 – 12.30 uur
Donderdag 08.45 – 15.00 uur
Vrijdag 08.45 – 15.00 uur (gr 1-2 tot 12.00u)

Om 08.30 uur gaan de deuren open. Om 8.40 uur gaat de bel. Dat is een signaal, dat we over 5 minuten met de schooldag starten en de gangen stil en leeg moet zijn. Om 08.45 gaat de les beginnen.

Zorgt u er alstublieft voor dat uw kind op tijd in het lokaal aanwezig is en dat uw kind ’s middags weer op tijd wordt opgehaald. Alle kinderen blijven tussen de middag op school.

Om de rust in gangen zoveel mogelijk te waarborgen, neemt u buiten afscheid van uw kind. Alle kinderen gaan dus ’s morgens alleen de school in. Buiten staat een van onze medewerkers om de kinderen te begeleiden. In school worden de kinderen opgevangen door hun eigen juf/meester.

We verwachten, dat de kinderen van groep 1 t/m 3  door hun ouders naar school worden gebracht en weer worden opgehaald. Om 15.00 uur worden de kinderen door de leerkracht naar buiten gebracht. Daarna bent u van harte welkom om de werkjes van de kinderen te komen bekijken.

website plaatje schooltijd

Ziekmelden

Het telefoonnummer van de school is 079-341 30 33.

Is uw kind ziek? Geef dit dan telefonisch door tussen 8.15u en 8.30u.

U kunt dit nummer ook bellen als u een afspraak wilt maken met een leerkracht, een mededeling hebt over uw kind of andere urgente zaken. Overigens, onder schooltijd is de leerkracht niet te spreken.

website plaatje telefoon
X