Parro Schoolapp

Parro Schoolapp

Op KC De Touwladder maken we gebruik van Parro:
dé app voor oudercommunicatie 3.0 !
Deze is gekoppeld aan ons goed beveiligde leerlingvolgsysteem.
Alléén ouders en leerkrachten van onze school hebben toegang tot deze app.
Ouders van de school worden via de mail door de leerkracht uitgenodigd om deel te nemen aan deze app.

De app heeft vele functies, die we steeds meer gaan gebruiken, zodat het Houtje Touwtje, briefjes en e-mails steeds minder nodig zijn.
Aan het begin van het schooljaar wordt de agenda gevuld !
(Vrije dagen vindt u ook op onze website!)

Heeft u vragen/hulp nodig? Vraag het de Parro-moeder!
Het is fijn te merken, dat álle ouders zijn aangemeld, ook nieuwe ouders!!
Meer informatie is te vinden op https://parro.education/ouders/

X