OR

Ouderraad

 Samenstelling Ouderraad schooljaar 2018-2019

Voorzitter:
Irene Planken (Marley gr 7 en Jenna gr 4)

Penningmeester:
Wendy van Willigen (Kaya gr 8)

Secretaris:
Andrea van Veen (Tessa gr 8 en Marit gr 5)

Leden:
Laura van Rosmalen (Jaylan gr 7)
Debby van der Kamp (Tyler gr 4)
Leah Scholten (Lenard gr 8)
Daniella Jurriaans (Salahedine gr 6)
Marysia Fiecek (Sheldon gr 6)
Rabia El Moussaoui (Romaisa gr 6)

Sascha Bos (Team)
Els de Bruijn  (Team)

Wat is/doet de OR?

De belangrijkste doelstellingen van de Ouderraad zijn:
-De belangen van kinderen en ouders behartigen.
-De contacten tussen team en ouders bevorderen.
-Bevorderen van de ouderparticipatie.
-De ouderbijdrage beheren.
-Mee-organiseren van allerlei activiteiten op school.

Alle ouders van onze school, kunnen zich aanmelden voor de OR. Hiervoor worden eens in de drie jaar verkiezingen gehouden tijdens de Algemene Ledenvergadering.

De activiteiten waarbij de OR helpt organiseren zijn o.a. de activiteiten rondom de kinderboekenweek, Sinterklaas, Kerstviering, carnaval, Paasviering, avondvierdaagse, sportdag/Koningsspelen, eindejaarsfeest, afscheid groep 8 en schoolreis.

Bij de Ouderkamer op de eerste woensdag in de maand is er een OR-lid aanwezig om vragen te beantwoorden.

Ouderbijdrage en schoolreis

Van alle ouders wordt een vrijwillige bijdrage verwacht om de diverse activiteiten op school te kunnen uitvoeren. De Ouderraad legt jaarlijks tijdens de Algemene Ledenvergadering verantwoording af aan de ouders over de besteding van de ouderbijdrage en stelt dan de nieuwe ouderbijdrage vast. De ouderbijdrage voor dit schooljaar is 25 euro per kind.

Vanaf het schooljaar 2013 int de Ouderraad de bijdrage voor de jaarlijkse schoolreis. De bijdrage voor de schoolreis bedraagt 25 euro per kind.
Wanneer er voor een kind geen schoolreis bijdrage betaald kan worden, kan hij of zij helaas niet deelnemen aan de schoolreis.

U kunt de ouderbijdrage én het verschuldigde bedrag voor de schoolreis overmaken op rekeningnummer IBAN: NL36 INGB 0004 2202 30 – t.n.v. Oudervereniging De Touwladder te Zoetermeer. Bij de betaling van de ouderbijdrage en schoolreis graag de naam van de kind(eren) en groep(en) vermelden.

Vergaderingen tijdens het schooljaar

Vergaderingen van de ouderraad bestaan uit twee delen. Het eerste deel heeft een open karakter; ouders zijn dan welkom als toehoorder. Het tweede deel is besloten. We komen om 20.00 uur bijeen in de teamkamer van school. De data kunt u vinden op de jaarkalender. Tijdens deze vergaderingen worden algemene zaken en de activiteiten van de verschillende werkgroepen besproken.

Facebook

Onze school heeft een eigen Facebookpagina ‘Kindcentrum De Touwladder’. Deze pagina wordt beheerd door de Ouderraad. Er worden regelmatig berichten en foto’s geplaatst. Mocht u bezwaar hebben dat er een bepaalde foto op Facebook staat, dan kunt u ons dat laten weten via ortouwladder@hotmail.com of een berichtje via Facebook, dan wordt deze verwijderd.

Mocht u vragen/ideeën hebben dan kunt u contact opnemen met één van de OR leden op het schoolplein of via ortouwladder@hotmail.com

Hierbij de link voor het laatste Jaarverslag:  Jaarverslag OR 2018-2019

 

X